Home

Klavierschule Zürich, Klavierunterricht Zürich - Ivan Minekov & Tatjana Samoylova

Клавирно училище Цюрих

Училище по пиано Цюрих – Татяна Самоилова, Иван Минеков

Успех благодарение на опита

– Уроци по пиано за всички нива и възрасти
– Подготовка за участие в местни и международни конкурси за пиано

– Уроци по пиано в Цюрих – класическa, джаз
– Уроци по пиано на немски, английски, руски и български

Предлагане

Клавирно училище Цюрих предлага обучение на най-високо ниво благодарение на своите добре обучени учители с дългогодишен опит в преподаването по пиано.

Учителите на клавирно училище Цюрих се грижат за благосъстоянието на всеки отделен ученик. Те преподават на студентите да учат и овладяват техниката внимателно и им помагат в усилията си да разширят границите на своите умения и музикалност и да постигнат устойчив напредък.
още >

Учителите

Иван Минеков – класика, джаз
Татяна Самоилова – класика